Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Servis
Poradenství
 

Poradenství

ISH PUMPS OLOMOUC a. s. nabízí konzultační a poradenskou činnost v oboru čerpací techniky, včetně optimalizace parametrů vašich čerpacích zařízení. Naši odborníci jsou schopni navrhnout taková opatření, aby byly minimalizovány celkové náklady provozování čerpacích zařízení ve vašem technologickém procesu.

Benefity:
 • předcházení problémům z důvodu nesprávného navržení zapojení a provozování zařízení v technologickém procesu
 • splnění technických a environmentálních předpisů
 • optimalizace vztahu pořizovací náklady, parametry a energetická náročnost provozu - snížení celkových nákladů
 • jistota dosahovaných parametrů

 

Předmět služby:
 • Posouzení vhodnosti volby čerpacího zařízení z hlediska ustanovení příslušných norem, bezpečnostních předpisů, požadovaných výkonových parametrů a zásad optimálního provozu
 • Kontrola stavu technologie mající vliv na funkčnost čerpacího zařízení
  - uspořádání sacího a výtlačného potrubí, jeho rozměry a vyspádování
  - vhodnost instalovaných zařízení před a za čerpacím zařízením
  - izolace potrubí v blízkosti čerpacího zařízení
  - instalace kompenzátorů
  - vhodnost umístění podpěr sacího a výtlačného potrubí proti přenášení nedovolených sil a momentů na hrdla čerpadla
  - připojovací rozměry přírub
  - ochrana proti atmosférickým vlivům
 • Provedení prohlídky čerpacího zařízení v rozsahu prohlídek vykonávaných obsluhou

 

Další postup:

Varianta A
V případě, že čerpací zařízení, způsob montáže a provozování odpovídá ustanovením příslušných norem a bezpečnostních předpisů, je proveden záznam o provedené prohlídce. Dále je stanoven termín následných prohlídek obsluhou.

Varianta B
V případě, že jsou zjištěny jakékoliv nedostatky ve funkčnosti čerpacího zařízení, nesoulad s příslušnými normami a bezpečnostními předpisy nebo je-li čerpací zařízení provozováno nehospodárně, je provozovateli zařízení (zodpovědnému pracovníkovi) předána zpráva s návrhem řešení. To je předmětem samostatné služby.

 


© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS