Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Servis
Montáž zařízení
 

Montáž zařízení

Základním předpokladem pro správnou funkci čerpacího zařízení je jeho správná montáž, která je podmíněna použitím správného postupu a nářadí.
ISH PUMPS OLOMOUC a. s. disponuje skupinou zkušených techniků, kteří jsou připraveni Vám na místě vyřešit postup montáže, dodat šéfmontáž, případně samotnou montáž provést vlastními pracovníky.

Benefity:
 • není třeba vlastních montážních pracovníků
 • garantovaná správnost postupu montáže
 • předcházení problémům při spouštění a provozování zařízení
 • zvýšená záruka

 

Předmět služby:

Přesný rozsah služby se liší podle typu zařízení. Typický rozsah pro jednostupňová odstředivá čerpadla:

 • Kontrola údajů na štítcích čerpadla a motoru
 • Vizuální kontrola kompletnosti a případného poškození
 • Odstranění záslepek sacího a výtlačného hrdla
 • Kontrola vnitřního prostoru čerpadla na přítomnost cizích předmětů nebo znečištění
 • Protočení a kontrola dření rotoru – podle velikosti čerpadla
 • Kontrola dotažení šroubů, zátek a přípojek - v případě potřeby jejich dotažení
 • Při osazení stlačovanou ucpávkou montáž zahlcovacího a ucpávkového kroužku a ucpávkové šňůry do ucpávkové komory
 • Vizuální kontrola stavu spojky
 • Dekonzervace v případě potřeby
 • Montáž doplňovače oleje na ložiskovou konzolu u olejového mazání
 • Usazení soustrojí na základ
 • Vyrovnání základové desky
 • Zalití základové desky cementovou maltou
 • Dotáhnutí matic základových šroubů po zatvrdnutí
 • Kontrola správnosti provedení sacího a výtlačného potrubí
 • Připojení potrubního systému k sacímu a výtlačnému hrdlu čerpadla
 • Vyrovnání spojky
 • Naplnění ložiskové konzoly olejem u olejového mazání
 • Zapojení k elektrické síti a kontrola smyslu otáčení soustrojí
 • Vystavení "Protokolu o ukončení montáže"
  Pozn.: Tato služba je poskytovaná jako návazná při dodávce zařízení společností
  ISH PUMPS OLOMOUC a.s.

© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS