Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Servis
Záruční a pozáruční opravy
 

Záruční a pozáruční opravy

ISH PUMPS OLOMOUC a. s. nabízí odstraňování poruch a opravy Vašich čerpadel na místě i ve firemním centru. Servisní technici jsou vybaveni moderním zařízením a řádně vyškoleni. V zásahových vozidlech mají k dispozici veškeré ruční i speciální nářadí pro opravy proveditelné na místě.

Firma také nabízí vysoce kvalitní opravu, úpravu a modernizaci Vašich čerpadel ve svém centru. Zkušení technici jsou vybaveni moderními technologiemi a řádně vyškoleni. Mají k dispozici i plnou podporu firemní konstrukce jak pro analyzování poruch, tak pro případné úpravy a zvýšení výkonu zařízení. Pracovníci firmy provádí před vlastní opravou důkladnou inspekci zařízení, která je zaznamenána ve zprávě. Zabezpečuje i provedení takových prací, jako jsou svařování, obrábění, nedestruktivní zkoušky, hydraulické zkoušky na vlastní zkušebně.

Benefity:
 • zkrácení doby odstávky zařízení
 • snížení ztrát z nucené odstávky
 • garantovaná správnost postupu opravy
 • originální náhradní díly
 • využití zázemí výrobních firem – materiální i personální
 • kvalifikovanost servisních techniků
 • provedení hydraulických zkoušek zařízení s protokolem
 • záruka

 

Předmět služby:

Rozsah služby vychází z typu, velikosti a stavu zařízení a tedy jeho opravitelnosti na místě.

 • Umožňuje-li to stav zařízení, jsou provedena potřebná diagnostická měření
 • Čerpadlo je rozmontováno na části podle charakteru poruchy a důkladně prohlédnuto. Zvláštní pozornost je zaměřena na neobvyklé opotřebení způsobené:
  - nesprávnými vůlemi
  - korozí nebo erozí
  - problémy průtoku
  - kavitací
  - kontaminací
 • Dílce jsou důkladně vyčištěny a odmaštěny.
 • Jsou provedena měření opotřebených částí komponentů a výsledky uvedeny do inspekčního formuláře.
 • Podle stavu opotřebení jsou komponenty vyměněny.
 • Čerpadlo je řádně složeno.
 • Uvedení čerpadla do provozu po opravě - je předmětem samostatné služby
 • Měření počátečních hodnot pro další diagnostiku - je předmětem samostatné služby.
 • Dokumentace demontáže, výměny dílů, zpětné montáže a výsledků provozní zkoušky je zkompletována v Protokolu o opravě, předaném zákazníkovi.
 • Zprávy (protokoly) jsou uloženy v našem informačním systému pro další využití vč. sledování doby mezi poruchami

© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS